03/07/2019
Đà Nẵng, ngày 26/6/2019 – Trên cơ sở Hội thảo tham vấn tổ chức ngày 15 tháng 05 năm 2019 với sự tham gia của các cơ quan bộ ngành, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, các trường đại học kỹ thuật và các tổ chức và cá nhân quan tâm, Ông Hạ Đình Trúc chuyên gia nâng lượng đã tổng hợp ý kiến hợp nhất của các đại biểu tại hội thảo và hoàn thiện sản phẩm báo cáo nghiên cứu cuối cùng về “Tiềm năng ứng dụng năng lượng mặt trời tại một số ngành công nghiệp” tại Đà Nẵng. 
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng công bố sản phẩm nghiên cứu này để các tổ chức và cá nhân tham khảo để ứng dụng năng lượng mặt trời, đặc biệt các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời vào thực tế để có thể nhân rộng trên địa bàn Đà Nẵng. 
Sản phẩm báo cáo nghiên cứu: 
1.1. Báo cáo bằng tiếng Việt;
1.2. Báo cáo bằng tiếng Anh: 
 

 

 

 

Trực tuyến:  
41
Tổng lượt truy cập:  
1766338

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822