19/11/2018
Đà Nẵng- Dự án Phát triển Năng lượng Mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Trung tâm Tiết kiệm và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2017 đến hết 10 năm 2020. Sau khi kết thúc năm tài chính thứ 1 (7/2017-6/2018), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) bắt đầu tiến hành kiểm tra các khoản chi tiêu của Dự án DSED từ ngày 19-23 tháng 11 năm 2018.
Đoàn kiểm toán gồm 05 cán bộ kiểm toán trong đó Bà Đinh Ngọc Hồng Hạnh, quản lý phụ trách kiểm toán Dự án DSED.
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/46430827_2166255446740872_792170077381197824_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=ac0659f912e55a48c26e993d1fb43e46&oe=5C76125D
Hình ảnh- Đoàn kiểm toán AASC làm việc
Bà Nguyễn Thị Thu, Quản lý dự án trình bày về bối cảnh, thủ tục, quy trình đấu thầu, chi tiêu ngân sách để cung cấp thông tin chi tiết để giúp nắm tình hình dự án. Sau đó, đơn vị kiểm toán tiến hành kiểm tra các khoản chứng từ và sổ sách liên quan.
Dự kiến sau khi kiểm tra, đơn vị kiểm toán hoàn thiện lập báo cáo xác nhận các khoản chi tiêu cho năm tài chính đầu tiên của Dự án DSED và gửi cho Đơn vị tài trợ.
                                                                                                            Ban QLDA DSED 

 

 

 

Trực tuyến:  
42
Tổng lượt truy cập:  
1766350

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822