12/04/2018
Hà Nội- Chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tổ chức đào tạo tập huấn về đấu thầu theo quy định của Liên minh Châu Âu (EU). Tham dự Khóa đào tạo tập huấn có sự tham gia của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng và Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID).
Về phía Dự án DSED có sự tham gia của: (i) Bà Nguyễn Thị Thu, Quản lý dự án; (ii) Ông Huỳnh Sang, cán bộ dự án; (iii) Ông Phạm Phú Thanh Sơn, cán bộ kỹ thuật dự án; (iv) Bà Trần Thị Thắm, kế toán dự án.

Khóa đào tạo tập huấn về đấu thầu tập trung chủ yếu vào gói thầu cung cấp hàng hóa và những nội dung vấn đề trao đổi thắc mắc liên quan đến chi tiêu, hoàn thuế VAT, quy định đấu thầu. Thông qua buổi đào tạo tập huấn giúp các cán bộ dự án DSED trang bị kiến thức để nắm rõ quy định về công tác đấu thầu để áp dụng thực hiện theo đúng quy định của EU.
Hình ảnh- Buổi đào tạo tập huấn đào tạo đấu thầu do EU tổ chức
Một số nội dung chính tóm tắt trong buổi đào tạo tập huấn tổ chức ngày 14/3/2018:
- Tập trung đào tạo quy định đấu thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa. Trong đó, điểm cần lưu ý đối với gói thầu cung cấp hàng hóa:
+ Thông số kỹ thuật đưa ra không được cụ thể, để mở để các đơn vị cung cấp có thể chào. Ngoài ra, có yêu cầu về năng lực tài chính, nhân sự và các yêu cầu khác liên quan để đảm bảo đơn vị có đủ năng lực.
+ Hạn nộp hồ sơ thầu: ít nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo thầu;
+ Trường hợp, chỉ có 01 đơn vị nộp hồ sơ. Dự án có thể quyết định xem xét mở nếu đáp ứng yêu cầu và tiến hành các thủ tục thương thảo, ký hợp đồng. Dự án cần có báo cáo giải trình về cơ sở lựa chọn.
+ Ngưỡng áp dụng từng gói thầu theo quy định.
+ Quy định chấm theo bảng đánh giá đính kèm từ tổ đánh giá với ít nhất 03 thành viên.
- Báo cáo tài chính: Không bóc tách nguồn mà báo cáo tổng. Nguồn vốn đối ứng sẽ được căn cứ theo tỷ lệ đã duyệt tại cơ cấu tỷ lệ tổng vốn đầu tư dự án.
- Hóa đơn: thanh toán từ nguồn EU nên sử dụng con dấu “paif from EU fund”;
- Tỷ giá: Tỷ giá áp dụng khi tính quy đổi tại thời điểm EU tạm ứng vào tài khoản dự án làm căn cứ. Chỉ tham chiếu tỷ giá trên InforEU khi thanh toán công tác phí tại các tình thành khác nhau, ví dụ công tác phí Hà Nội (75); Đà Nẵng (60)
- Thay đổi hoạt động, tăng bao nhiêu thì xin phép: (i) Không quá 25% thì thông báo; Quá 25% thì cần có sự phê duyệt của EU. Riêng có sự thay đổi nhân sự thì cần thông báo EU được biết.
- Tuân thủ quy định đấu thầu: Nếu nhà tài trợ có quy định riêng thì áp dụng quy định của nhà tài trợ. Điều này đúng với Thông tư quy định đối với các dự án ODA;
- Hoàn VAT: Không tính là chi phí, không đưa vào báo cáo.
- Khi triển khai các hoạt động có thuê bên thứ 3 hay không? Chuẩn bị TOR tiến hành lựa chọn. Có thể gửi email để họ gửi yêu cầu chào giá hoặc bằng hình thức khác.
- Phần chi phí gián tiếp: Không cần hóa đơn chứng từ. Đến cuối dự án tính trên tổng số tiền dự án đã chi tiêu thì quy đổi theo tỷ lệ % để ra phần chi phí gián tiếp.
- Kiểm toán: Ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị đã chỉ định trong Hợp đồng tài trợ. Năm tài chính đối với dự án DSED là từ 7/2017-7/2018.
- Về phần đào tạo quy định đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ: EU sẽ hướng dẫn trong buổi sau do thời gian có hạn.
 
 

 

 

 

Trực tuyến:  
40
Tổng lượt truy cập:  
1687486

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822