19/03/2018

Dựa trên Thư bày tỏ quan tâm của các Cơ sở công cộng và Hộ gia đình tham gia Hợp phần II – Hỗ trợ lắp đặt thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng, Dự án sẽ tiến hành đánh giá lựa chọn các Cơ sở công và Hộ gia đình theo Tiêu chí đánh giá lựa chọn đính kèm dựa trên Phiếu điều tra khảo sát đánh giá đã được các Cơ sở công và các Hộ gia điình kê khai và trình nộp hồ sơ để làm cơ sở tiến hành đánh giá.

Các Cơ sở công và Hộ gia đình phải đạt tối thiểu 70 điểm mới được lựa chọn vào danh sách ngắn. Việc lựa chọn các Cơ sở công và Hộ gia đình được thực hiện dựa trên thang điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp. Dự án sẽ triển khai khảo sát đánh giá sơ bộ để ghi chép lại thông tin trước khi tiến hành đánh giá lựa chọn.

Đính kèm:

Quyết định phê duyệt Tiêu chí đánh giá lựa chọn cơ sở công cộng và hộ gia đình tham gia Hợp phần 2

 

 

 

Trực tuyến:  
33
Tổng lượt truy cập:  
1712499

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822