19/03/2018
Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (Dự án DSED) do Liên Minh Châu Âu (EU) tài trợ với mục tiêu góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ (DECC) - Sở Khoa học và Môi trường là đơn vị thực hiện dự án.
Một trong hoạt động chính quan trọng của dự án là hỗ trợ lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại tại: (i) một số Cơ sở công cộng trong đó tập trung chủ yếu tại các trường học, bệnh viện, trạm y tế và/hay tòa nhà công sở và; (ii) một số Hộ gia đình thuộc Hợp phần 2 của Dự án DSED để trình diễn và nhân rộng.
Trên cơ sở Thư bày tỏ quan tâm của các Cơ sở công và Hộ gia đình, Dự án DSED sẽ tiến hành đánh giá các Cơ sở công và Hộ gia đình theo tiêu chí lựa chọn dựa trên thông tin đã kê khai chi tiết tại Phiếu điều tra khảo sát đánh giá đính kèm. Trung tâm DECC cử cán bộ tiến hành khảo sát, điều tra, ghi chép lại thông tin để sau đó tiến hành đánh giá lựa chọn dựa trên Phiếu điều tra khảo sát đánh giá được các Cơ sở công và Hộ gia đình đã trình nộp Dự án.
Chương trình làm việc đánh giá khảo sát các Hộ gia đình từ ngày 21-23/3/2018 và các Cơ sở công từ ngày 26-17/3/2018. Công văn gửi các Cơ sở công, các Hộ gia đình và Phiếu điều tra khảo sát đính kèm.
Mọi thắc mắc xin Quý ông/bà liên hệ theo địa chỉ sau: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng - Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.3891.095. Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Phú Thanh Sơn, cán bộ kỹ thuật; Mbl: 0936.380.784 hoặc Bà Nguyễn Thị Thu, Quản lý dự án; Mbl: 0904.583.484 để biết thêm chi tiết./.
1.        Chương trình khảo sát đánh giá đối với các Hộ gia đình
2.        Chương trình khảo sát đánh giá đối với các Hộ gia đình

 

 

Trực tuyến:  
29
Tổng lượt truy cập:  
1712418

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822