05/02/2018
Trong khuôn khổ chương trình Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Ban quản lý Dự án đã tổ chức tham quan học tập trong nước tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình ứng dụng điện năng lượng mặt trời. Chuyến tham quan học tập tại địa phương với mục đích chính là tìm hiểu các chính sách phát triển năng lượng mặt trời tại các địa phương; chia sẻ kinh nghiệm và khảo sát thực tế các hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt trong các cơ sở công cộng và các hộ gia đình. Đoàn tham quan gồm các cán bộ của dự án DSED và đại diện Sở Công thương thành phố Đà Nẵng.
Từ ngày 22/01 đến ngày 25/01/2018, đoàn công tác đã làm việc với cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình sau:
- Tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đã làm việc với: (i) Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và tham quan hệ thống năng lượng mặt trời lắp đặt trong các tòa nhà; (ii) Đại học Tôn Đức Thắng và tham quan mô hình ESCO sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời trong các Toà nhà D và E; (iii) Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và tham quan hệ thống năng lượng mặt trời tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và thăm hộ gia đình Nguyễn Quốc Chinh.
Thăm và làm việc tại Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Thăm và làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh
Thăm và làm việc tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN thành phố Hồ Chí Minh
Thăm hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Chinh
 
- Tại tỉnh Bình Dương, với sự hỗ trợ của Solar BK, đoàn đã đến thăm hệ thống năng lượng mặt trời tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương và hệ thống nhà mặt trời tại nhà ông Lê Hoàng Tiến.
Tham quan hệ thống NLMT tại Trung tâm Hành chính Bình Dương
Thăm hộ gia đình Lê Hoàng Tiến

- Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn đã làm việc với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT PC) và tham quan hệ thống điện mặt trời lắp đặt phía trên tòa nhà văn phòng và thăm nhà máy sản xuất pin mặt trời của Tập đoàn IREC.
Thăm và làm việc tại Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời của Tập đoàn IREC
 
Chuyến tham quan học tập, khảo sát địa phương được tổ chức thành công với sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, Solar Bk và các chủ hộ gia đình. Với những bài học kinh nghiệm từ chuyến tham quan học tập kinh nghiệm trên, Ban quản lý Dự án sẽ thực hiện dự án tốt hơn, đặc biệt là Hợp phần 2 - Cài đặt thí điểm hệ thống pin năng lượng mặt trời tại một số cơ sở và hộ gia đình được lựa chọn của Dự án.

 

 

 

 

Trực tuyến:  
48
Tổng lượt truy cập:  
1712448

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822