18/02/2019
Đà Nẵng, ngày 14/1/2019-  Ban Quản lý Dự án DSED đã nhận được 05 Hồ sơ dự thầu của các đơn vị nhà thầu: (i) Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa; (ii) Công ty TNHH Thương mại và vận tải HPT; (iii) Công ty TNHH SX-TM-DV Thiết Bảo; (iv) Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng Môi trường Bảo Gia Khang; (v) Công ty Cổ phần Lập Nguyên để thực hiện gói thầu 2.1-2.3 “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại một số cơ sở công, hộ gia đình và thiết bị ứng dụng năng lượng mặt trời cho phòng trưng bày (EPC)”;
 Căn cứ Hướng dẫn thực hành (Practical Guide) quy định đối với Hợp đồng tài trợ cho các hoạt động bên ngoài của Liên minh Châu Âu (PRAG, 2016), Ban Quản lý Dự án DSED đã thành lập Tổ đánh giá và tiến hành đánh giá các bước theo đúng quy định về: (i) tuân thủ thủ tục hành chính; (ii) đánh giá kỹ thuật; (iii) đánh giá tài chính. Kết quả đánh giá của Tổ đánh giá chi tiết cụ thể như sau:
Nhà thầu nộp HSDT
Giá dự thầu sau khi giảm giá
(VNĐ)
Xếp hạng giá chào
Kết quả đánh giá
Tuân thủ thủ tục hành chính
Đánh giá Đề xuất kỹ thuật
Đánh giá tài chính
 
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa
(05-EU-DECC-2.1-2.3)
1.660.219.000
2
Đạt
Đạt
Đạt
 
Công ty TNHH Thương mại và vận tải HPT
(04-EU-DECC-2.1-2.3)
1.772.155.000
 
5
Đạt
Không đạt
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Thiết Bảo
(03-EU-DECC-2.1-2.3)
1.697.136.980
 
3
Đạt
Không đạt
 
 
Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng Môi trường Bảo Gia Khang
(02-EU-DECC-2.1-2.3)
1.250.000.000
 
1
Không đạt
 
 
 
Công ty Cổ phần Lập Nguyên
(01-EU-DECC-2.1-2.3)
1.743.000.000
 
4
Không
đạt
 
 
 
            Theo đó, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa là nhà thầu được lựa chọn để cung cấp gói thầu nêu trên. Ban Quản lý Dự án DSED tiến hành các thủ tục tiếp theo thương thảo hợp đồng trước khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ EPC.
 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
39
Tổng lượt truy cập:  
1766336

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822