14/12/2018

Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (CSO-LA/2016/380-926) do Liên minh Châu Âu tài trợ bắt đầu triển khai thực hiện từ 07/2017-10/2020 với mục tiêu chính góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững. Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng mời các nhà thầu hợp lệ quan tâm nộp Hồ sơ dự thầu cho gói thầu nêu trên theo thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại một số cơ sở công, hộ gia đình và thiết bị ứng dụng năng lượng mặt trời cho phòng trưng bày (EU-DECC 2.1-2.3);
-       Loại gói thầu: Thiết kế, cung cấp và thi công (EPC);
- Nội dung chính: (i) thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại 04 cơ sở công cộng với tổng công suất 8kWp/hệ và 06 hộ gia đình được chọn với tổng công suất 2,5 kWp/hệ; (ii) thiết kế, cung cấp và lắp đặt 01 hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới; 01 hệ thống điện năng lượng mặt trời không nối lưới và các thiết bị năng lượng mặt trời cho phòng trưng bày.
2.  Tên dự án: Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng
3. Nguồn vốn: Liên minh Châu Âu tài trợ
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: thương lượng cạnh tranh theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide) quy định đối với Hợp đồng tài trợ cho các hoạt động bên ngoài của Liên minh Châu Âu (PRAG, 2016).
5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: 14h00 ngày 14/12/2018 (miễn phí);
6. Hạn nộp hồ sơ: 14h giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2019 gửi về địa chỉ: Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng), 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Tel: 0236.3891.09.
7. Thời gian mở thầu: 14h30 ngày 14 tháng 01 năm 2019.
8. Bảo đảm dự thầu: không áp dụng.         

Cách thức nhận Hồ sơ mời thầu: Nhà thầu quan tâm đến trực tiếp Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng mặt trời tại Đà Nẵng theo địa chỉ nêu trên để nhận Hồ sơ mời thầu

 

 

 

Trực tuyến:  
33
Tổng lượt truy cập:  
1766325

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822