02/05/2018
Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án DSED, Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (“Bên mời thầu”) tiến hành tổ chức đấu thầu theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide) quy định đối với Hợp đồng tài trợ cho các hoạt động bên ngoài của Liên minh Châu Âu (PRAG, 2016) đối với Gói thầu Gói thầu EU-DECC-1.3 “Xây dựng Sổ tay phát triển điện mặt trời lắp mái tại Việt Nam”thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời (DSED).
-      Nguồn kinh phí: (i) Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời (DSED) do Liên minh Châu Âu tài trợ;
-      Nội dung gói thầu: Xây dựng Sổ tay phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái tại Việt Nam nhằm giúp các chủ đầu tư, các hộ gia đình và các đơn vị liên quan tiếp cận thông tin một cách dễ hiểu về các quy trình, thủ tục, các bước triển khai cũng như cập nhật các thông tin liên quan để thuận lợi khi phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái.
-      Tổng ngân sách dự toán tối đa: 244.292.500VNĐ;
-      Hình thức lựa chọn: chỉ định thầu áp dụng theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide, PRAG 2016) theo quy định của Liên minh Châu Âu;
-      Hình thức hợp đồng: hợp đồng dịch vụ tư vấn dựa theo phí tư vấn (fee-based).
Chi tiết cụ thể trong Quyết định Hồ sơ mời thầu đính kèm.

 

 

 

Trực tuyến:  
43
Tổng lượt truy cập:  
1766347

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822