10/07/2018
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý Dự án DSED ngày 24 tháng 4 năm 2018 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu EU-DECC-1.5 “Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về yêu cầu an toàn đối với mô đun quang điện” thuộc Dự án DSED do EU tài trợ, Ban Quản lý dự án DSED đã gửi Hồ sơ dự thầu tới các nhà thầu được mời sau khi đánh giá sơ bộ năng lực và kinh nghiệm thực hiện.
Ban Quản lý Dự án DSED đã nhận được Hồ sơ dự thầu của Ông Lương Văn Phan. Sau khi tiến hành đánh giá tuân thủ thủ tục hành chính, đánh giá kỹ thuật và đánh giá tài chính, Ban Quản lý đã lựa chọn nhà thầu Lương Văn Phan cho vị trí chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, cụ thể như sau:
Nội dung
Nhà thầu 1: Hạ Đình Trúc
Điểm kỹ thuật x 0,80
100 x 0,80 = 80
Điểm tài chính x 0,20
100x0,20 = 20
Tổng điểm
100
Xếp hạng
1
 
Trên cơ sở kết quả đánh giá lựa chọn, Ban Quản lý dự án DSED đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-BQLDA ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Gói thầu EU-DECC-1.5 “Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về yêu cầu an toàn đối với mô đun quang điện” thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ. Ban Quản lý dự án DSED đã thông báo kết quả cho các nhà thầu và tiến hành thương thảo hợp đồng thành công với Nhà thầu Lương Văn Phan . Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã được ký kết vào ngày 10/07/2018 để cung cấp dịch vụ triển khai Gói thầu nêu trên theo đúng kế hoạch đề ra.
                                                                                     Ban Quản lý dự án DSED
 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
45
Tổng lượt truy cập:  
1766271

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822