15/12/2017
Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (viết tắt “Ban Quản lý Dự án DSED”) hiện đang triển khai Dự án Phát triển Năng lượng Mặt trời tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch trên cơ sở phát triển bền vững.
Để kiện toàn bộ máy hoạt động của Văn phòng dự án, Ban Quản lý Dự án DSED tiến hành mua sắm gói “thiết bị nội thất văn phòng” lấy từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Dự án DSED do EU tài trợ.
Ban Quản lý Dự án DSED mời các đơn vị có đủ tư cách cung cấp các thiết bị nội thất văn phòng với các yêu cầu về số lượng, thông số kỹ thuật chi tiết cụ thể trong Phụ lục I đính kèm. 
Các bước tiến hành chọn đơn vị cung cấp theo hình thức chào hàng cạnh tranh tuân theo đúng hướng dẫn về thủ tục mua sắm đấu thẩu của Nhà tài trợ và quy định hiện hành.
Yêu cầu các đơn vị quan tâm gửi Thư bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ đính kèm 01 bảng Báo giá thiết bị bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, không muộn quá 17:00 ngày 25 tháng 12 năm 2017 về địa chỉ sau:
          Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng Mặt trời tại Đà Nẵng
          Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng& Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
          49 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
          Điện thoại: 0236.3891.095
          Xin chân thành cảm ơn!

 

 

 

Trực tuyến:  
63
Tổng lượt truy cập:  
1659860

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822