14/12/2017
Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (Dự án DSED) do Liên Minh Châu Âu (EU) tài trợ với mục tiêu góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững đã được Ủy Ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 23/2/2017. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ (DECC) - Sở Khoa học và Môi trường được giao là đơn vị thực hiện dự án.
Một trong hoạt động chính quan trọng của dự án là hỗ trợ lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại tại: (i) một số cơ sở công cộng trong đó tập trung chủ yếu tại các trường học, trạm y tế và/hay tòa nhà công sở và; (ii) một số hộ gia đình thuộc Hợp phần 2 của Dự án DSED để trình diễn và nhân rộng. Để lựa chọn một số cơ sở công và hộ gia đình, dự án sẽ tiến hành: (i) xây dựng danh sách các cơ sở công cộng tiềm năng trên cơ sở thư bày tỏ quan tâm của các đơn vị đăng kí; (ii) tiến hành khảo sát và đánh giá lựa chọn một số cơ sở công theo tiêu chí lựa chọn đã xây dựng; (iii) hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.
Để nhận được hỗ trợ từ dự án, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) đề nghị các cơ sở công cộng và các hộ gia đình quan tâm gửi Thư bày tỏ mong muốn tham gia Hợp phần 2 - Hỗ trợ lắp đặt thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời tại một số cơ sở công và hộ gia đình của Dự án để trên cơ sở đó tiến hành đánh giá và lựa chọn. Thông tin giới thiệu về Hợp phần 2 của dự án tại Phụ lục I đính kèm.
Thư bày tỏ quan tâm của các cơ sở công cộng và các hộ gia đình mong muốn tham gia Hợp phần 2 của Dự án DSED trong đó nêu rõ:
- Bày tỏ mong muốn tham gia Hợp phần 2 của Dự án DSED;
- Nêu rõ ưu điểm của cơ sở công cộng/hộ gia đình về vị trí, địa điểm dự kiến đề xuất lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời;
- Thông tin liên hệ cụ thể của cơ sở công cộng/hộ gia đình (địa chỉ, điện thoại, email và các thông tin liên quan).

Thư bày tỏ quan tâm của các cơ sở công và hộ gia đình gửi trước ngày 22/12/2017 về địa chỉ:
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 
49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3891.095

Trung tâm DECC rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị từ cơ sở công nêu trên và các hộ gia đình. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với: Ông Phạm Phú Thanh Sơn, cán bộ kỹ thuật; Mbl: 0936.380.784 hoặc Bà Nguyễn Thị Thu, điều phối dự án; Mbl: 0904.583.484 để biết thêm chi tiết.
 

 

 

 

Trực tuyến:  
37
Tổng lượt truy cập:  
1607374

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822