18/10/2017

+ Hợp phần 1- Hỗ trợ Xây dựng khung chính sách
+ Hợp phần 2 – Lắp đặt thí điểm các hệ thống điện năng mặt trời tại một số địa điểm được chọn
+ Hợp phần 3 – Nâng cao năng lực và trao đổi kiến thức về phát triển NL mặt trời

 

 

 

Trực tuyến:  
42
Tổng lượt truy cập:  
1766261

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822