26/03/2020

Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ với mục tiêu góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch trên cơ sở phát triển bền vững đã được UBND thành phố Đà Nẵng tiếp nhận theo Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2017. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) - Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị thực hiện Dự án.

Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (“Bên mời thầu”) tổ chức mời thầu theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide) quy định đối với Hợp đồng tài trợ cho các hoạt động bên ngoài của Liên minh Châu Âu (PRAG, 2016) đối với Gói thầu “Cung cấp dịch vụ xây dựng nội dung, biên tập và sản xuất các video về hoạt động và kết quả thực hiện của Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED)” để phát trên các phương tiện truyền thông (Đài truyền hình, trang mạng và các sự kiện truyền thông).

Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) kính thông báo đến các nhà thầu. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: 14h30 ngày 25/3/2020. Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên trang website của Dự án: www.decc.com.vn.

Hạn nộp Hồ sơ dự thầu: trước 14h30, ngày 07/4/2020.

Thời gian mở thầu: 14h30, ngày 07/4/2020.

Địa chỉ nộp Hồ sơ dự thầu: Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng), 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Tel: 0236.3891.095. Email: deccdanang@gmail.com

 Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng kính mời các nhà thầu quan tâm nộp Hồ sơ dự thầu và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 

 

 

Trực tuyến:  
35
Tổng lượt truy cập:  
1766327

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822