10/02/2020

Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ với mục tiêu góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch trên cơ sở phát triển bền vững đã được UBND thành phố Đà Nẵng tiếp nhận theo Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2017. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) - Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị thực hiện Dự án.

Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (Bên mời thầu”) tổ chức đấu thầu theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide) quy định đối với Hợp đồng tài trợ cho các hoạt động bên ngoài của Liên minh Châu Âu (PRAG, 2016) đối với Gói thầu EU-DECC 2.1-2.3-02 “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại một số cơ sở công (EPC)” thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời (DSED).

Ban Quản lý Dự án DSED kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm quan tâm tham gia dự thầu.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: 14h30 ngày 10/02/2020 (miễn phí). Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí (trong giờ hành chính từ 14h30 ngày 10/02/2020 đến trước 14h30 ngày 10/03/2020) tại Ban Quản lý Dự án DSED, 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hạn nộp Hồ sơ dự thầu: trước 14h30, ngày 20/03/2020. Địa chỉ nộp Hồ sơ dự thầu: Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng), 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Tel: 0236.3891.095; Email: deccdanang@gmail.com.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14h30 ngày 10/03/2020 tại Ban Quản lý Dự án DSED, 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ban Quản lý Dự án DSED kính mời các nhà thầu quan tâm nộp Hồ sơ dự thầu và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 

 

 

Trực tuyến:  
46
Tổng lượt truy cập:  
1766270

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822