18/10/2017
Với mục tiêu trở thành “Thành phố môi trường”, Đà Nẵng đã và đang thực hiện hàng loạt các chính sách, các giải pháp nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố. Phát triển năng lượng bền vững, đặc biệt phát triển năng lượng mặt trời là một trong chính sách chiến lược mà Thành phố Đà Nẵng đề ra.
 
Theo số liệu khảo sát, Thành phố Đà Nẵng có số giờ nắng trung bình trong năm là 2.124h/năm và cường độ bức xạ trung bình là 4,89kWh/m2/ngày. Điều này có thể thấy rằng Đà Nẵng có tiềm năng rất lớn về phát triển nguồn năng lượng sạch này.
Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu tài trợ do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ (DECC) - Sở Khoa học công nghệ và môi trường Đà Nẵng thực hiện như tiếp thêm động lực cho thành phố trên lộ trình và định hướng phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới xây dựng một thành phố tiên phong về công nghệ xanh và sạch của cả nước.

Văn bản pháp lý: 
Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 của Ủy Ban Nhân dân TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt tiếp nhận Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ.
Đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu
Cơ quan chủ quan: Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng     
Tổng nguồn vốn viện trợ: 393.000 EUR
Thời gian thực hiện: từ 07/2017 (40 tháng)
Mục tiêu dự án:nhằm góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững.
Hợp phần của Dự án DSED:
Hợp phần 1-Hỗ trợ xây dựng khung chính sách nhằm thúc đẩy chính sách và quy định về phát triển năng lượng mặt trời
Hợp phần 2- Lắp đặt thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời tại một số cơ sở được lựa chọn để trình diễn và nhân rộng mô hình.
Hợp phần 3- Nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm về phát triển năng lượng mặt trời
Kết quả đầu ra thực hiện dự án:
(i) Góp phần vào khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch thông qua sử dụng năng lượng mặt trời;
(ii) Góp phần tăng trưởng xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu;
(iii) Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và năng lực của các cấp chính quyền địa phương, các nhà đầu tư tư nhân và các bên có liên quan về đầu tư và phát triển các dự án năng lượng mặt trời, công nghệ và dịch vụ điện năng lượng mặt trời;
(iv) Cải thiện điều kiện sinh hoạt và kinh tế xã hội tại Đà Nẵng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Phái đoàn Liên minh Châu Âu
Bà Cécile Leroy, Quản lý chương trình EU

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Tel: 0236.3891.09; Email: deccdanang@gmail.com
Ông Dương Hoàng Văn Bản, Giám đốc dự án DSED
Bà Nguyễn Thị Thu, Quản lý dự án DSED

Email: thu.dsed@gmail.com

 

 

 

 

Trực tuyến:  
63
Tổng lượt truy cập:  
1766296

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822