25/12/2019

1. Số TBMT: 20191261743 – 00        Thời gian đăng tải: 17h25 ngày 23/12/2019

2. Số hiệu KHLCNT: 20191250234

Tên KHLCNT: Gói thầu “Mua dụng cụ, phụ tùng cho hệ thống tưới phun mưa cho cây rau ăn lá” và gói thầu “Mua máy móc thiết bị cho hệ thống tưới phun mưa cho cây rau ăn lá” thuộc Dự án nông thôn miền núi từ nguồn ngân sách địa phương.

3. Bên mời thầu: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu: “Mua máy móc thiết  bị cho hệ thống tưới phun mưa cho cây rau ăn lá”

5. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện dự án Nông thôn miền núi trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn CGCN Đà Nẵng

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

9.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.

10. Hình thức dự thầu: Qua mạng

11. Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 17h33 ngày 23/12/2019 đến trước 9h00 ngày 27/12/2019.

12. Phát hành E-HSMT: Miễn phí

13. Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

14. Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng

15. Thời điểm đóng/mở thầu: 9h00 ngày 27/12/2019.

       Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng kính mời các nhà thầu quan tâm, đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để nhận HSMT và tham gia dự thầu gói thầu nói trên./.

 

 

 

Trực tuyến:  
38
Tổng lượt truy cập:  
1766334

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822