19/06/2019

 Nhằm nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và huấn luyện các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong khi làm việc cho cán bộ, nhân viên, ngày 14 tháng 6 năm 2019, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường – ESE tổ chức lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho tất cả cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Giảng viên Nguyễn Văn Bình đến từ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Tham gia khoá đào tạo, các học viên được trang bị các kiến thức về các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, các biện pháp để phòng tránh tình trạng mỏi mệt trong lao động, hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp, các biện pháp tổ chức sản xuất, tổ chức lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, các tác hại của hóa chất và biện pháp phòng tránh cũng như tìm hiểu các giải pháp nhằm nâng cao sự an toàn trong các hoạt động của Trung tâm như hoạt động quan trắc môi trường, kiểm toán năng lượng có tiếp xúc với các thiết bị điện, thiết bị nhiệt lò hơi, hoạt động đo đạc an toàn phóng xạ, đo đạc liều kế cá nhân, phân tích thử nghiệm có tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm, ….

Kết thúc khoá đào tạo, các học viên thực hiện bài kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo nhằm phục vụ cho việc cấp chứng chỉ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động các nhóm 1, 2, 3, 4.

Huỳnh Sang

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
55
Tổng lượt truy cập:  
1659921

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822