22/10/2018

Thực hiện Chương trình đào tạo năm 2018, từ ngày 15 đến 19 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng đã phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức lớp Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 cho cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Giảng viên Nguyễn Thành Trung đến từ Viện Năng suất Việt Nam

Tham gia khoá đào tạo, các học viên được trang bị các kiến thức về các yêu cầu mới, các thay đổi của tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008 đang được áp dụng tại Trung tâm; hiểu rõ các yêu cầu và phương pháp đánh giá, vai trò và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá trong việc lập kế hoạch, thực hiện đánh giá, viết báo cáo theo dõi việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 19011 và ISO/IEC 17021. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn các tình huống đánh giá mô phỏng thực tế và thực hành cùng với nhóm dưới sự giám sát của giảng viên.

Kết thúc khoá đào tạo, các học viên thực hiện bài kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo nhằm phục vụ cho việc cấp chứng chỉ Chuyên gia Đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
55
Tổng lượt truy cập:  
1607392

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822