25/08/2016

 

Vừa qua, trong 2 ngày 20 - 21/11/2008 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo toàn quốc các Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN địa phương lần thứ nhất do Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ - Bộ KH&CN phối hợp với Trung tâm Công nghệ Sinh học và Ứng dụng Khoa học Công nghệ - Sở KH&CN Đà Nẵng tổ chức. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo của 44 Sở KH&CN và hơn 50 Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN trên khắp cả nước. Đây là lần đầu tiên một Hội thảo chuyên ngành toàn quốc của các Trung tâm Ứng dụng được tổ chức, là một diễn đàn để các Trung tâm trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp nhằm củng cố và phát triển đơn vị tiến tới xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115 của Chính phủ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: Vai trò của Lãnh đạo địa phương và Sở KH&CN đối với hoạt động của các Trung tâm, tình hình đầu tư, phát triển, xây dựng tiềm lực cho các trung tâm thời gian qua; Mô hình tổ chức thích hợp cho các Trung tâm trong giai đoạn mới và bài học thành công của các Trung tâm điển hình; Nguyên nhân các Trung tâm chưa chuyển đổi sang hoạt động theo NĐ 115; Vấn đề tăng cường tiềm lực cho các Trung tâm đáp ứng yêu cầu ứng dụng KH&CN của địa phương; Khả năng hình thành chương trình khung hỗ trợ ứng dụng KH&CN của Bộ KH&CN thông qua các sản phẩm trọng điểm của địa phương trong từng thời kỳ; Kinh nghiệm triển khai các hoạt động dịch vụ công về KH&CN, ...

Đa số các đại biểu cho rằng, việc chuyển đổi các Trung tâm Ứng dụng theo NĐ 115 của Chính phủ là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, các đại biểu cũng kiến nghị hai vấn đề chính là:

- Lùi thời hạn chuyển đổi đến hết năm 2011.

- Đề nghị Bộ KH&CN có sự phân loại các Trung tâm và có sự hỗ trợ phù hợp để nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng, giúp các Trung tâm Ứng dụng từng bước chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thành công.

Thứ trưởng Nguyễn Quân đã kết luận tổng kết Hội thảo, chỉ đạo cụ thể cho từng đơn vị Ban ngành từ các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, Sở KH&CN địa phương nhằm hỗ trợ cho các Trung tâm Ứng dụng chuyển đổi sang cơ chế tự chủ được thành công tốt đẹp.

Nguyễn Nguyên Ngọc Thuần

 


     
     
    © TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
    Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
    Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822