22/03/2023

 Công đoàn Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (viết tắt “Công đoàn Trung tâm”) là tổ chức chính trị xã hội hoạt động trong môi trường điều kiện của cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ viên chức, lao động tại Trung tâm không ngừng học tập, rèn luyện năng lực, phẩm chất đạo đức vươn lên hoàn thành tốt công tác chuyên môn được giao. Dưới sự quan tâm của Công đoàn Trung tâm, điều kiện làm việc của đoàn viên công đoàn luôn được đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc. Hầu hết viên chức, lao động Trung tâm có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi với nhân dân và không có bất kỳ hành vi tiêu cực nào.

 

Tại Đại hội, các đại biểu và đoàn viên Công đoàn đã được nghe Báo cáo tổng kết nhiệm vụ của Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017-2023 trình đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028. Nhìn chung, Công đoàn Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên giao phó, Ban Chấp hành Công đoàn đoàn kết nhất trí, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chi ủy chi bộ, lãnh đạo Trung tâm thường xuyên quan tâm đến hoạt động công đoàn. Vì vậy, Công đoàn luôn chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên và gia đình qua đó để mọi đoàn viên công đoàn và người lao động yên tâm công tác. Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và nhận được nhiều ý kiến góp ý, xây dựng của đoàn viên Công đoàn. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Hoàng Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của tập thể, đoàn viên Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Công đoàn Trung tâm cần khắc phục những tồn tại và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

 

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí: Lê Ngọc Vương, Nguyễn Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Hà.

 

Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.    

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
43
Tổng lượt truy cập:  
1766263

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822