21/06/2022

 Chiều ngày 7/6/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Dự án Nông thôn miền núi đã tiến hành nghiệm thu cấp nhà nước đối với dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng". Đây là dự án thuộc "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025" do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Đà Nẵng - Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng chủ trì thực hiện.

Dự án được triển khai thực hiện trong thời gian 36 tháng (tháng 4/2019 - tháng 4/2022) với mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến về tưới tiết kiệm nước cho hoa màu, cây ăn quả và cây dược liệu, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân làm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Qua 3 năm triển khai, dự án đã tiếp thu làm chủ và hoàn thiện bốn quy trình công nghệ tưới tiếp kiệm cho cây rau ăn lá, cây hoa cúc, cây bưởi da xanh và cây đinh lăng. Dự án cũng đã đào tạo được các kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn cho người dân về kỹ thuật tưới tiết kiệm. Đặc biệt, dự án đã xây dựng được các mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước với tổng quy mô 14 ha, trong đó tưới phun mưa cho rau ăn lá (05ha), tưới phun mưa cho hoa cúc (02ha), tưới nhỏ giọt cho bưởi xanh (02ha), tưới nhỏ giọt cho đinh lăng (05ha).

Dự án có ý nghĩa hết sức thiết thực trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, tình trạng khan hiếm nguồn nước tưới vào mùa khô xảy ra thường xuyên tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

 

Các kết quả đạt được của dự án là cơ sở để tiếp tục nhân rộng việc áp dụng công nghệ tiết kiệm nước trong sản xuất nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Trong thời gian tới, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm nước cho các loại cây trồng cạn trên địa bàn huyện Hòa Vang nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Lê Ngọc Vương

 

 

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
42
Tổng lượt truy cập:  
1766340

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822