19/01/2021

 1. Số TBMT: 20210123286        

2. Số hiệu KHLCNT: 20210122775.

Tên KHLCNT: Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

3. Bên mời thầu: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu: Cung cấp máy móc thiết bị cho hệ thống tưới”.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

9.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày.

10. Hình thức dự thầu: Qua mạng.

11. Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 16h08 ngày 14/01/2021 đến trước 14h00 ngày 22/01/2021.

12. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

13. Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

14. Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng.

15. Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày 22/01/2021.

       Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng kính mời các nhà thầu quan tâm, đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để nhận HSMT và tham gia dự thầu gói thầu nói trên./.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
57
Tổng lượt truy cập:  
1766287

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822