16/10/2020

 1. Số TBMT: 20201038113 – 00        Thời gian đăng tải: 09h18 ngày 15/10/2020.

2. Số hiệu KHLCNT: 20201038046.

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Dịch vụ phân tích mẫu phóng xạ”.

3. Bên mời thầu: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu: Dịch vụ phân tích mẫu phóng xạ”.

5. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

9.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

10. Hình thức dự thầu: Qua mạng.

11. Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 09h18 ngày 15/10/2020 đến trước 08h00 ngày 26/10/2020.

12. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

13. Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

14. Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng.

15. Thời điểm đóng/mở thầu: 08h00 ngày 26/10/2020.

       Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng kính mời các nhà thầu quan tâm, đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để nhận HSMT và tham gia dự thầu gói thầu nói trên./.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
30
Tổng lượt truy cập:  
1712420

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822