23/09/2020

 

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu “Dịch vụ phân tích mẫu phóng xạ”, Trung tâm thông báo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Dịch vụ phân tích mẫu phóng xạ” phục vụ nhiệm vụ Đo đạc, cập nhật phông phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020.

1. Tên đơn vị tham dự thầu: Viện khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

- Địa chỉ: 179 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Kết quả đánh giákhông đạt.

3. Lý do: Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng kính thông báo./.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
59
Tổng lượt truy cập:  
1712464

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822