24/06/2020

Với mục tiêu góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch trên cơ sở phát triển bền vững, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) hiện đang triển khai Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Trong khuôn khổ hợp phần “Nâng cao năng lực và trao đổi kiến thức về phát triển năng lượng mặt trời”, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo về “Lợi ích lắp đặt hệ thống điện mặt trời lắp mái” với mục tiêu: (i) trang bị kiến thức cơ bản về điện năng lượng mặt trời; (ii) đánh giá hiệu quả của hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái; (iii) thực hành đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng thu hồi vốn khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời; (iv) tham quan thực tế các mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời. Khóa đào tạo được tổ chức với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 8:00-17:00 ngày 03-04/07/2020

Địa điểm: Hội trường Ballroom, Khách sạn Samdi

Số 331-337 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

        Chương trình: Chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm.  

Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng kính mời Quý đơn vị/các cá nhân quan tâm, muốn tìm hiểu việc đầu tư, lắp đặt hệ thống pin NLMT đăng ký tham gia Khóa đào tạo nêu trên theo Phụ lục II đính kèm và gửi về địa chỉ email: deccdanang@gmail.com trước ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phạm Phú Thanh Sơn, điện thoại: 0936.380.784 hoặc 0236.3891090.

Huỳnh Sang

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
60
Tổng lượt truy cập:  
1766292

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822