23/02/2017
 1. Nghiên cứu và phát triển
Trung tâm TKNL và Chuyển giao công nghệ Đà Nẵng sẽ tập trung vào các hoạt động nghiên cứu ứng dụng trong nước, hợp tác với các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, ..trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài, dự án có tính chuyển giao, ứng dụng các công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
 1.  Thực hiện Dịch vụ Khoa học và Công nghệ:
Thực hiện các hoạt động dịch vụ về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm như: tiết kiệm năng lượng, môi trường, chuyển giao công nghệ, tư vấn ISO, dịch vụ an toàn bức xạ, phân tích thử nghiệm môi trường và thực phẩm để từng bước nâng cao năng lực và tích lũy kinh phí để hoạt động và phát triển.
 1. Hợp tác và đào tạo
Chú trọng việc hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ở Trung tâm. Tập trung đào tạo và và tự đào tạo nhân lực của Trung tâm, nhằm năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển khoa học và công nghệ, các lĩnh vực hoạt dộng của Trung tâm.
Mở rộng quan hệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước trong công tác đào tạo, nghiên cứu, tiếp nhận thông tin, chuyển giao công nghệ.

   

   

   

  Trực tuyến:  
  30
  Tổng lượt truy cập:  
  1766321

   
  © TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
  Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822