25/08/2016

Ngày 19/11/2013 tại khách sạn Luxury Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu Luật và hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên website cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia”. Tham dự hội thảo có sự tham gia của đại diện các Sở, ban ngành liên quan và đại diện doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm tại thành phố Đà Nẵng và các cơ quan báo chí.

Hội thảo tổ chức nhằm mục đích chính là giới thiệu luật và các quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu quả cũng như hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công thương. Trong đó, quy định cụ thể các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc thực hiện kiểm toán năng lượng mỗi 3 năm và xây dựng kế hoạch 1 năm và 5 năm và báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp TKNL hằng năm.

Hoi_thao_Luat_nang_luong

Tại hội thảo, Ông Đỗ Hà Anh Vũ - Chuyên viên phòng Quản lý Điện, Sở Công Thương đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm cập nhập dữ liệu của việc lập kế hoạch và báo cáo sử dụng năng lượng giai đoạn 05 năm và hàng năm thông qua website cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia theo quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương. Đây là một trong những nội dung quan trọng phải được thực hiện theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; việc báo cáo qua website sẽ giúp các cơ quan, đơn vị quản lý và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và hạn chế văn bản giấy, đồng thời cơ quan quản lý nhà nước sẽ thuận lợi trong việc điều hành, theo dõi số liệu tiêu thụ năng lượng. Dự kiến từ năm 2014, Sở Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố để quán triệt các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nhằm thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bên cạnh đó, đại diện công ty thiết bị Thắng lợi cũng đã giới thiệu các thiết bị, công cụ phục vụ công tác kiểm toán năng lượng và giám sát quá trình sử dụng năng lượng tại các doanh nghiệp cũng như là công cụ đánh giá giúp cho các Sở, ban ngành thực hiện công tác quản lý.

Phạm Phú Thanh Sơn

  • 1

 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822