25/08/2016

Khóa đào tạo về “Xây dựng và vận hành Hệ thống Quản lý Năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001” đã được tổ chức trong 2 ngày 18-19/7/2013 tại Khách sạn Bamboo Green, thành phố Đà Nẵng. Khóa đào tạo này thuộc Dự án “Thúc đẩy Hiệu suất Năng lượng trong Công nghiệp thông qua Tối ưu hóa Hệ thống và các Tiêu chuẩn Quản lý Năng lượng tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ, Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) hợp tác triển khai. Tham gia Khóa đào tạo gồm có hơn 50 học viên từ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành chế biến thực phẩm, dệt may, cao su, giấy và bột giấy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dao_tao_50001

Hiện nay, năng lượng ngày càng chiếm một tỷ lệ lớn trong chi phí sản xuất, do năng lượng ngày càng đắt đỏ và gây tổn hại đến môi trường. Mong muốn hiện nay của các doanh nghiệp là giảm tiêu thụ năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất và đáp ứng các quy định về năng lượng, môi trường. Vì vậy, khóa đào tạo đã cung cấp một cách tiếp cận mới về tối ưu hóa hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp công nghiệp để tiết kiệm năng lượng trong toàn hệ thống sản xuất, kỹ năng áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 về quản lý năng lượng và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng bền vững.

Theo các chuyên gia của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), để áp dụng Hệ thống Quản lý Năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001 thành công, các doanh nghiệp cần xác định được các bộ phận tiêu thụ năng lượng nhiều nhất, hệ số hiệu suất năng lượng của doanh nghiệp, có kế hoạch thực hiện, quản lý vận hành, quy trình kiểm tra hợp lý và hiệu lực. Ngoài ra, sự cam kết thực hiện của lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp là yếu tố đặc biệt quan trọng cho sự thành công của hệ thống quản lý năng lượng.

Huỳnh Sang

  • 1

 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822