16/07/2017
Ngày 06 tháng 7 năm 2017, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Chuyển giao công nghệ - thực trạng Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”. Hội thảo quy tụ hơn 30 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong nước và các chuyên gia KHCN đến từ các tổ chức quốc tế.
Hội thảo đã được giới thiệu về các chính sách chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, thực trạng triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học, sản xuất Vắc xin, kinh nghiệm chuyển giao công nghệ từ Công ty Bosch Việt Nam và Công ty Phoenix Contact. Đồng thời, các chuyên gia quốc tế đến từ Qũy Khoa học và Công nghệ Tze Chiang (Đài Loan), Đại học Việt Pháp, Học viện Frauhofer (CHLB Đức) cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của Đài Loan, việc chuyển giao công nghệ trong trường Đại học và từ các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng KHCN.
Theo ông Đỗ Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội thảo là cơ hội để nhìn nhận những thành công và tồn tại, chia sẻ những kinh nghiệm trong nước và quốc tế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.
Huỳnh Sang

 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822