12/08/2019

1. Số TBMT: 20190828323 – 00        Thời gian đăng tải: 15h19 ngày 12/08/2019

2. Số hiệu KHLCNT: 20190804469

Tên KHLCNT: Gói thầu “Mua sắm thiết bị điều khiển chiếu sáng và giám sát tiết kiệm năng lượng”

3. Bên mời thầu: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị điều khiển chiếu sáng và giám sát tiết kiệm năng lượng”.

5. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

9.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

10. Hình thức dự thầu: Qua mạng

11. Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 15h19 ngày 12/08/2019 đến trước 09h00 ngày 23/8/2019.

12. Phát hành E-HSMT: Miễn phí

13. Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

14. Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng

15. Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 23/8/2019.

       Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng kính mời các nhà thầu quan tâm, đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để nhận HSMT và tham gia dự thầu gói thầu nói trên./.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
32
Tổng lượt truy cập:  
1766247

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822