20/02/2019

          -   Căn cứ Quyết định số 8763/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

-   Căn cứ Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng;

-   Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-SKHCN ngày 31/7/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

-   Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh số lượng người làm việc cần thiết theo danh mục vị trí việc làm đối với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

-   Căn cứ Công văn số 456/UBND-SNV ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;

-   Hướng dẫn số 950/HD-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2017 về một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng có nhu cầu ký kết “lao động hợp đồng để thực hiện hoạt động dịch vụ được chi trả từ kinh phí thực hiện dịch vụ” với số lượng 02 vị trí.

1. Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp; các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Không thuộc những đối tượng sau: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

2. Tiêu chuẩn trường hợp được ký kết hợp đồng lao động

Vị trí 1; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật Môi trường

Vị trí 2: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Địa lý Tài nguyên  - Môi trường

Tiêu chuẩn chung:

- Có trình độ tin học văn phòng, ngoại ngữ trình độ A2 hoặc tương đương.

- Các kiến thức, kỹ năng cần có theo vị trí việc làm;

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí việc làm tương tự;

- Ưu tiên ký kết hợp đồng với quân nhân xuất ngũ.

3. Thủ tục xét tuyển

- Đơn xin việc.

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND phường/xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe (bản chính) còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú;

- 2 tấm hình 3x4 mới nhất.

Tất cả hồ sơ trên được đựng trong phong bì (có ghi địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

Thời hạn nộp đơn: trước ngày 27/02/2019 gửi về:

Phòng Tổng hợp – Hành chính,

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

Địa chỉ: 49 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3891095       Fax: 0236.3892822

 

 

 

Trực tuyến:  
39
Tổng lượt truy cập:  
1687481

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822