28/11/2018

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-STC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài chính, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Mua thiết bị cho hệ thống năng lượng mặt trời để thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ triển khai ứng dụng các công nghệ năng lượng tái tạo vào hoạt động sản xuất”.

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng Môi trường Bảo Gia Khang.

- Địa chỉ: 26 Phạm Quang Ảnh, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đã trúng thầu gói thầu Mua thiết bị cho hệ thống năng lượng mặt trời để thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ triển khai ứng dụng các công nghệ năng lượng tái tạo vào hoạt động sản xuất”.

2. Giá gói thầu283.800.000 đồng (Hai trăm tám mươi ba triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng đề nghị các nhà thầu đã tham gia dự thầu gói thầu trên không trúng thầu đến Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, số 49 Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng làm thủ tục nhận lại tiền bảo lãnh dự thầu theo đúng quy định về bảo lãnh dự thầu. Mời nhà thầu trúng thầu đến Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng, trong thời gian từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi./.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
26
Tổng lượt truy cập:  
1712489

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822