05/04/2022

 Thực hiện Thông báo số 32/TB-SKHCN ngày 04/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022, Trung tâm tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện Theo Kế hoạch số 30/KH-SKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 79/QĐ-SNV ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Nội vụ) đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/.

  2. Số lượng cần tuyển 03 người (01 cử nhân chuyên ngành Địa lý Tài nguyên - Môi trường, 01 cử nhân Luật, 01cử nhân/kỹ sư chuyên ngành vật lý hạt nhân hoặc kỹ thuật hạt nhân).

  3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

   a) Hình thức: Xét tuyển

   b) Nội dung

     - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

     - Vòng 2: Phỏng vấn thí sinh để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh cần tuyển. Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút/người. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

  4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

   a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 10/5/2022 đến 30/5/2022.

   b) Địa điểm: Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

  5. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

  6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Từ ngày 05/4/2022 – 05/5/2022 (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng).

  7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

   Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ, địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3891095.

   Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức đề nghị truy cập Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/ hoặc liên hệ Văn phòng Sở, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830214).

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
40
Tổng lượt truy cập:  
1766257

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822