11/07/2020

 Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-SNV ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ, một đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Tên vị trí việc làm: Tư vấn, đánh giá và chuyển giao công nghệ

2 . Số lượng cần tuyển: 01
3. Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ B trở lên);
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014.
4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 15/8/2020 đến 15/9/2020

b) Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng,Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Từ ngày 10/7/2020 – 08/8/2020 (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo).

7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3891095, địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

8. Nội dung chi tiết tại các văn bản kèm theo:

- Thông báo số 50/TB-SKHCN ngày 09/7/2020; 

- Quyết định số 441/QĐ-SNV ngày 07/7/2020;

Phiếu đăng ký xét tuyển.

 

 

 

Trực tuyến:  
29
Tổng lượt truy cập:  
1766320

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822