10/01/2020

Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED- CSO-LA/2016/380-926) do Liên minh Châu Âu tài trợ bắt đầu triển khai thực hiện từ 07/2017-10/2020 với mục tiêu chính góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện Dự án này.

Trong nội dung thực hiện của dự án, Ban Quản lý Dự án DSED cần xây dựng Phần mềm ứng dụng điện mặt trời lắp mái trên điện thoại di động để trở thành công cụ hữu ích cho người sử dụng, góp phần phát triển năng lượng mặt trời xanh, sạch. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 03-07/2020.

Ban quản lý dự án DSED mời các nhà thầu hợp lệ quan tâm nộp Hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu theo file đính kèm. Nhà thầu sẽ được lựa chọn theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide) quy định đối với Hợp đồng tài trợ cho các hoạt động bên ngoài của Liên minh Châu Âu (PRAG, 2016). Nếu muốn biết thêm thông tin, nhà thầu quan tâm có thể liên hệ qua địa chỉ email: deccdanang@gmail.com.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: 09h00 ngày 10/01/2020 (miễn phí). Hạn nộp hồ sơ trước: 09h00, ngày 24 tháng 02 năm 2020 gửi về địa chỉ: Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng, số 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.3898.074, Fax: 0236.3892822. Cách thức nộp Hồ sơ dự thầu theo hướng dẫn trong Hồ sơ mời thầu.

Ban quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng kính mời các nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ dự thầu theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

Đính kèm:

-       Hồ sơ mời thầu gói thầu EU-DECC

 

 

 

Trực tuyến:  
36
Tổng lượt truy cập:  
1766329

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822