26/08/2017

Ngày 22/8/2017, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ xác định Danh mục mở mới năm 2018 thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ là thành viên của Hội đồng; các chuyên gia trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp

Cuộc họp được tổ chức để thực hiện Quyết định 1277/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ của Bộ nhằm giúp tư vấn cho Bộ trưởng xác định nhiệm vụ, tuyển chọn và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu trước khi đưa ra quy định cuối cùng phê duyệt nội dung dự toán.
Theo báo cáo của Vụ Khoa học và Công nghệ, năm 2018, danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu dự kiến triển khai sẽ tập trung vào việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng thị trường các bon tại Việt Nam; xây dựng hệ thống cung cấp thông tin về dự báo, cảnh báo thời tiết ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long; x
Xây dựng hệ thống công khai, minh bạch trong ứng phó và hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu, đề xuất mô hình phù hợp cho Việt Nam; xây dựng hệ thống công khai minh bạch nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất; nghiên cứu khả năng thích ứng của các hệ sinh thái kèm bền vững ở một số tỉnh miền núi và ven biển Việt Nam nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu;
Xây dựng mô hình để dự báo xu hướng thay đổi hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển miền Bắc Việt Nam; giải pháp khoa học công nghệ phòng chống sạt lở, phục hồi rừng ngập mặn góp phần phát triển kinh tế xã hội; xây dựng mô hình trường Đại học xanh, đề xuất các giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tiêu thụ nước, quản lý thu gom rác thải;
Xây dựng lối sống xanh và thân thiện với khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính cho cộng đồng dân cư các thành phố lớn; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả nguồn nước trong hệ sinh thái đất ngập nước nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và suy giảm đa dạng sinh học trước thực trạng biến đổi khí hậu;
Nghiên cứu, lồng ghép các nội dung của Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) vào việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành kinh tế xã hội; định hướng chính sách huy động nguồn lực khối kinh tế tư nhân trong công tác giảm phát thải khí nhà kính ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá nhu cầu các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Paris; nghiên cứu phục vụ việc xây dựng Luật Biến đổi khí hậu của Việt Nam; …


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo các kết quả của Hội đồng chuyên ngành; các đơn vị đã đề xuất nhiệm vụ trình bày bổ sung tính cấp thiết và ý nghĩa sử dụng sản phẩm; Hội đồng đã được nghe các chuyên gia, thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến, trong đó có ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vị sử dụng sản phẩm của các nhiệm vụ.
Các ý kiến đóng góp đều nhất trí rằng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất triển khai năm 2018 thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu thể hiện rất rõ sự cần thiết để triển khai các nhiệm vụ, các mục tiêu, sản phẩm chính, địa chỉ sử dụng, ý nghĩa sử dụng rõ ràng. Đặc biệt là trước tình hình, biến đổi khí hậu đang có những diễn biến ngày càng phức tạp, diễn biến nhanh hơn dự báo, các hiện tượng thiên tai và thời tiết cực đoan đang thách thức nghiêm trọng đối với Việt Nam.
Các thành viên Hội đồng cũng đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của các đề tài được đề xuất vởi kết quả từ các nghiên cứu không chỉ là cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo sớm về khí hậu và biến đổi khí hậu và các đối tượng dễ bị tác động nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ và năng lực quản lý trong ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn phục vụ ngay việc hoạch định chính sách, lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào cuộc sống có thể phục vụ ngay việc hoạch định chính sách, lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào cuộc sống.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân – Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ của Bộ về lĩnh vực biến đổi khí hậu bày tỏ sự cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ xác định Danh mục mở mới năm 2018 thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu.
Những ý kiến này sẽ là cơ sở hữu ích để Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, đánh giá và tổng hợp trước khi phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về lĩnh vực biến đổi khí hậu giao cho các đơn vị chủ trì thực hiện.
Theo Thứ trưởng, trong các nhiệm vụ, đề tài được đề xuất triển khai cần phải được điều chỉnh, sửa chữa đảm bảo tính chất đề tài khoa học, trọng tâm quản lý nhà nước, điều tra cơ bản; tránh trùng lắp với các đề án, dự án, đề tài đã và đang triển khai trước đó. Đặc biệt, khi thực hiện, các sản phẩm của đề tài phải nêu bật được sự cần thiết ưu tiên phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Để thực hiện được điều đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện đề tài cần làm rõ được tính cấp thiết, sản phẩm, địa chỉ sử dụng và đặc biệt phải chú trọng đến tính khả thi, khả năng sử dụng của sản phẩm. Đồng thời, cần tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng, rà soát, hoàn thiện theo ý kiến góp ý đó; nhanh chóng hoàn thiện gửi Vụ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định.
Theo http://moitruong.net.vn

 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822